A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Катеринопільська громада
Черкаська область, Звенигородський район

Про встановлення акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами на території Катеринопільської селищної ради

Дата: 08.05.2020 09:30
Кількість переглядів: 46

 

 

 

 

КАТЕРИНОПІЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА

 ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСТЬ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ___06.2020                                      смт Катеринопіль                                          № ____/VII

 

 

Про встановлення  акцизного  податку

з роздрібної торгівлі підакцизними товарами

на території Катеринопільської селищної ради

 

 

              На підставі ст.212 Податкового кодексу України № 2755 від 02.12.2010 (  із змінами та доповненнями), п.24 ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,   враховуючи висновки та рекомендації робочої групи по розгляду щодо встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік, селищна рада вирішила:

 

  1. Установити на території Катеринопільської селищної ради акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами.
  2. Затвердити Положення: «Про акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами».
  3. Рішення селищної ради від ________2019 № ______«Про встановлення  акцизного  податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами на території Катеринопільської селищної ради» вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2021 року.
  4. Секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Катеринопільської селищної ради та надіслати до Катеринопільської ДПІ Звенигородського управління ГУ ДФС в Черкаській області для врахування при здійсненні адміністрування місцевих податків і зборів.

5.   Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, підприємництва та управління комунальним майном.

 

 

 

Селищний голова                                                   Іван ГЕГЕДОШ

 

 

 

 

Секретар селищної ради

_____________Наталія ЦЕХМІСТРЕНКО

 

Начальник відділу юридично-кадрової

роботи та державної реєстрації

_____________Ірина СІВАК

 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та звітності – головний бухгалтер  

_____________Олена ГРІГЕЛЬ

                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                            Рішенням сесії селищної ради

                                                                                                            від   № / VII              

                                                                                                       

ПОЛОЖЕННЯ

 

Про  акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами

 

 

1. Платники податку

 

1.1. Платником податку є особа - суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

1.1.1. Реалізація суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, товарів, зазначених у п.4.1 цього Рішення, безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання громадського харчування;

1.2. Реєстраціяосіб як платниківподатку.

1.2.1.Особи - суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

 

2. Об'єкт оподаткування

 

2.1. Об'єктами оподаткування є операції з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

3. База оподаткування

 

3.1. вартість (з податком на додану вартість) реалізованих підакцизних товарів.

 

4. Підакцизні товари та ставки податку   ст.215.3.10

 

4.1.До підакцизних товарів належать:

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне;

4.2. Ставка податку встановлена у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість) реалізованих підакцизних товарів.

 

5. Податковий період

 

5.1. Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.   

5.2. Платник податку - суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду Катеринопільській ДПІ Звенигородського управління ГУ ДФС у Черкаській області декларацію акцизного податку.

5.3.Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, - є дата надходження оплати за проданий товар.

 

6. Порядок сплати податку та строки сплати податку

 

6.1. Суми податку перераховуються до бюджету суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Рішенням для подання податкової декларації за місячний податковий період.

6.2. Особа - суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                            Наталія ЦЕХМІСТРЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення сесії Катеринопільської селищної ради „Про встановлення акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами на території Катеринопільської селищної ради”

 

1.Опис проблеми

Необхідність встановлення ставок акцизного податку зумовлена потребою приведення  процедури прийняття регуляторного акту вимогам діючого законодавства. В зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу встановлено ставки акцизного податку.

Прийняття рішень щодо встановлення місцевих податків і зборів здійснюється відповідно до розділу ХІV Податкового кодексу України.

 

2.Мета та завдання регулювання

Метою регуляторного акту є встановлення на території ради ставок акцизного податку відповідно до законодавства.

Неврегульованість даного питання може призвести до зменшення надходжень до бюджету селищної ради.

Завданням запропонованого проекту рішення є встановлення розмірів ставок акцизного податку.

 

3.Механізм та заходи досягнення задекларованої мети та завдань

Даним регуляторним актом передбачається встановити економічно обґрунтовані  ставки акцизного податку.

До цього регуляторного акту протягом місяця з дня оприлюднення будуть прийматися пропозиції щодо змісту від усіх зацікавлених осіб, після чого він буде внесений на затвердження сесії селищної ради.

 Затверджений регуляторний акт та звіт відстеження результативності до нього будуть  оприлюднені.

Запропонований спосіб відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, а також принципу прозорості та врахування громадської думки.

Дія регуляторного акту поширюється на територію Катеринопільської селищної ради.

 

4.Альтернативи

4.1 Зберегти існуючу ситуацію. Дана альтернатива відкинута в зв'язку з тим, що порушує вимоги чинного законодавства у сфері справляння акцизного податку. Крім того, у разі не встановлення ставок акцизного податку радами акцизний  податок буде сплачуватися платниками за мінімальними ставками.

Неприйняття рішення про встановлення ставок акцизного податку спричинить втрати доходної частини  бюджету селищної ради.

 

 

 

 

4.2 Прийняття   даного   регуляторного  акту.

З веденням в дію проекту рішення „Про встановлення акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами на території Катеринопільської селищної ради” передбачається розв’язати визначену проблему в цілому. Крім того, прийняття рішення сприятиме покращенню надходжень до місцевого бюджету.

 

5.Обгрунтувння можливості досягнення визначених цілей у разі                                         прийняття регуляторного акту

Регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства, не потребує додаткових бюджетних витрат на його впровадження, крім витрат на оприлюднення проекту регуляторного акту та затвердженого рішення. Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком випадку змін законодавства України у сфері регулювання  питання, що стосується місцевих податків і зборів.

Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акту та виконання його вимог відсутні.

Після прийняття даного регуляторного акту передбачається збільшення надходжень до місцевого бюджету.

 

6.Прогноз впливу на бізнес-середовище та корупцію

Прийняття даного рішення сприятиме розвитку громади та покращить наповнюваність місцевого бюджету. Запропоноване рішення не передбачає будь-якого впливу на корупцію.

 

7.Очікувані  результати  від  прийняття   регуляторного акта.

Аналіз  вигод  та  витрат:

Сфера інтересів ради:

Вигоди - встановлення чіткого та прозорого механізму встановлення ставок акцизного податку на території селищної ради, збільшення надходжень до місцевого бюджету, приведення нормативно - правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства.

Витрати – витрати на оприлюднення проекту регуляторного акту та затвердженого рішення.

Сфера інтересів суб’єктів підприємницької діяльності:

Вигоди – визначення чіткого порядку ставок акцизного податку

Витрати – збільшення податкового навантаження.

Сфера інтересів громадян:

Вигоди – покращення соціального забезпечення, активізація економічного та  соціального розвитку громади.

Витрати – відсутні.

 

8.Строк   дії   акту

Зазначений проект регуляторного акту є загальнообов’язковим до застосування на території ради та діє на протязі 2021 року. У разі внесення змін до Податкового кодексу в частині справляння акцизного податку відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту відповідно до законодавства.

Ставки місцевих податків і зборів вступають в дію згідно чинного законодавства.

 

9. Показники результативності регуляторного акту

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

- динаміка кількості платників;

- обсяги надходжень акцизного податку до бюджету.

 

10.Заходи, за  допомогою  яких  буде  здійснюватися  відстеження                         результативності  регуляторного  акту

Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється в порядку, визначеному  законодавством України після набрання чинності рішення.

 

Зауваження та пропозиції приймаються розробниками проекту регуляторного акта – постійною комісією селищної ради з питань планування бюджету, фінансів, підприємництва та управління комунальними майном упродовж 30 днів з дня оприлюднення:

  • на поштову адресу: 20501 Черкаська область, смт Катеринопіль , вул..Соборна,12 (Катеринопільська селищна рада).
  • на електронну адресу: sr.kater.ck@ukr.net   
  • по тел.: (04742) 2-25-10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь